Agent & sekretář

se stará o hongkongskou firmu od založení, přes správu až po její ukončení podnikání.

Přebírá poštu od vládních úřadů, následně o tom informuje jednatele / ředitele hongkongské společnosti.

Hlídá termíny podání daňového přiznání, auditu, obnovy obchodní licence, roční výkaz, zápis z valné hromady, atd. viz povinnosti HK společnosti.

Zastupuje klienta a komunikuje s úřady. Připravuje podklady pro klienty a následně je předá patřičným úřadům.

Na rozdíl od Čech/Slovenska, všechny hongkongské firmy musí mít svého místního agenta (sekretáře). Ten má má licenci, aby mohl vykonávat tuto činnost (zakládat a spravovat HK firmy).

Cena služby: 6 000 Kč / rok (500 Kč / měs.)

Nadstandardní služby jsou placené zvlášť: 5 000 Kč / hod.