Zápis z valné hromady

Podává se na úřad každým rokem. Dokument obsahuje tři strany, které před-nachystáme a zašleme klientovi.

Klient první a druhou stranu parafuje dole a na třetí straně se podepisuje.

Následně nám to naskenované pošle e-mailem a my to předáme na HK úřad.

Cena: 3 000 Kč / rok.

Annual General Metting (AGM) - zasedání valné hromady