Přeskočit na obsah
Domů » Články » Notification of Commencement of Business

Notification of Commencement of Business

Při zakládání firem, se dokládá na úřad informace v čem bude daný klient podnikat. Klienti, jenž si zakládali firmy v minulosti obdrželi výzvu od hongkongského úřadu pro upřesnění dodatečných informací, co se týče jejich společnosti:

1) Datum zahájení podnikání.
2) Popis obchodní činnosti (maximálně 30 znaků včetně mezer na každém řádku, maximálně 2 řádky).

Příklady popisu obchodní povahy by mohly být:

Příklad 1: Obecné obchodování (18 znaků)

Příklad 2: Služby a poradenství (21 znaků)
                pro digitální marketing (23 znaků)

Uvádíme zde pouze příklad v českém jazyce, na úřad se samozřejmě musí doložit údaje v angličtině.

Cena: 5 500 Kč

Potvrzení přijetí úřadem - dodatečné info o HK firmě

Notification of Commencement of Business

Director Resolution - Notification of Commencement of Business

Oznámení o datumu zahájení a typu podnikání