Přeskočit na obsah

Vedení účetnictví v Hongkongu

Hongkong vlajka
Účetnictví, daňové přiznání, audit

Účetnictví Hongkong

Klientům vedeme průběžně účetnictví. Přístup na něj mají jak přes webové rozhraní, tak mobilní telefon.

Jakmile klientovi založíme firmu v Hongkongu, tak má na výběr ze dvou možností.

1. V průběhu podnikání si budete uchovávat všechny firemní dokumenty (faktury, výpisy, atd.) a po uplynutí prvních 18 měsíců nám na naši výzvu vše zašlete ke zpracování.

2. Od samého začátku Vám zpřístupníme účetní program (v angličtině), kde budeme průběžně vkládat data.

Vedení účetnictví v Hongkongu

Účetnictví a daně Hongkong

Poskytujeme účetní a auditorské služby v Hongkongu. Níže vám vysvětlíme proceduru přiznání k dani (Profit Tax Return, zkráceně PTR) hongkongskému finančnímu úřadu (Inland Revenue Department, zkráceně IRD – Hong Kong Tax Authority). Běžně, IRD úřad vydá první přiznání k dani společnosti po 18. měsících od data založení firmy. My Vás o této skutečnosti budeme informovat tři měsíce předem.

Hongkongské společnosti si mohou zvolit libovolné datum konce účetního roku společnosti. Obvykle si většina společností zvolí datum konce účetního roku 31. prosince nebo 31. března, protože tyto konce účetního roku mohou využívat prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ze strany finančního úřadu. Hongkongské společnosti si však mohou zvolit libovolný konec účetního období.

Účetní rok bývá obvykle 1.1.202x – 31.12.202x nebo 1.4.202x – 31.3.202x. 

Hongkong offshore daňové uplatnění 

V Hongkongu jsou pro cizince nízké daně z příjmu právnických osob (daň ze zisku činí 8,25 % pro první 2 miliony HK$ zdanitelného zisku a 16,5 % pro další zisky). Tato daňová sazba je pro podniky jednou z nejnižších na světě, což je důvod, proč je Hongkong atraktivní jurisdikcí pro zakládání společností.

V případě, že všechny příjmy Vaší společnosti jsou generovány mimo Hongkong, Vaše společnost nebude daňově zatížena – využíváte tzv. offshore statut. V rámci mezinárodního obchodu je 0% daňIRD úřad může vydat offshore dotazující dopis (Tax Query Letter), kde budou požadavky na doložení dokladů, ze kterých bude patrné, že daná firma opravdu prodává své služby nebo zboží mimo Hongkong.

Účetní program, ve kterém vedeme účetnictví klientům je možný propojit s některými bankami v Hongkongu, takže máte vše synchronizované. Cena za vedení účetnictví závisí dle počtu položek. Kontaktujte nás a rádi Vám dáme bližší informace.

Účetnictví

V případě, že podnikáte se svojí hongkongskou společností, musíte vést účetnictví.

Daňové přiznání

Daňové přiznání se podává po prvních 18 měs. podnikání a pak následně každý další rok.

Audit

Audit společnosti je taktéž po prvních 18 měs. podnikání a pak následně každý další rok.

Účetnictví & Audit

Podle zákonné povinnosti hongkongského práva je nutné připravit účetní uzávěrku a audit společnosti za prvních 18. měsíců podnikání od data registrace společnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni uchovávat všechny výše uvedené účetní doklady a záznamy včetně e‐mailové, případně faxové korespondence a to nejméně 7 let dle hongkongské vyhlášky.

Je třeba připravit následující dokumenty pro účely auditu a účetní uzávěrky:

Daňové přiznání

V angličtině Profit Tax Return, zkráceně PTR.  Jednotná sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 16,5 %. Pokud podnikáte mimo Hongkong tzv. offshore statut, je sazba daně 0 %.

Přijaté a vydané faktury

Ideálně uchovávat v *.pdf.

Příjmové a výdajové doklady

Ideálně uchovávat v *.pdf.

Bankovní výpisy

Ideálně uchovávat v *.pdf.

Hlavní účetní kniha

Může být dodáno např. v Excelovské tabulce (*.xls) nebo Vám můžeme průběžně vést účetnictví v našem účetním programu, ke kterému máte stále přístup.

Audit

V Hongkongu musí mít všichni auditoři potřebnou licenci (Certified Public Accountants, zkráceně CPA), aby mohli vykonávat tuto činnost.

Časté dotazy

Ano. Můžete podnikat v rámci tzv. offshore statutu, což znamená, že prodej vašich služeb nebo produktů je mimo Hongkong, ale máte povinnost vést účetnictví.

Ano, každá registrovaná společnost v Hongkongu musí podávat daňové přiznání (Profit Tax Return, zkráceně PTR) a povinný audit. Při zahájení podnikání se podává po prvních 18-ti měsících a následně pak každý další rok.

Klientům nabízíme možnost průběžného vedení účetnictví, následně zpracování a podání daňového přiznání a auditu.

Pouze místní a akreditovaní účetní & auditoři, kteří mají potřebnou licenci (Certified Public Accountants, zkráceně CPA) na provozování této činnosti.

V případě, že klient chce využít naše účetní služby, tak veškeré jeho data z podnikání jsou vedená v účetním programu Xero. Klient obdrží přístup, aby mohl průběžně nahlížet do svého účetnictví a to přes mobilní aplikaci nebo počítač (internetový rozhraní). Některé banky umožňují přímé propojení všech plateb, což umožňuje efektivně a automaticky stahovat – párovat veškeré obchodní transakce.

Ne, nemusíte. Klienti, kteří nechtějí u nás vést průběžně účetnictví, tak používají své vlastní a to zejména Excelovské tabulky + nám dodávají faktury přijaté a vydané v PDF formě k následnému zpracování daňového přiznání a auditu.

Brzy se vám ozveme

Máte nějaký dotaz týkající se vedení účetnictví, auditu nebo daňových přiznání v Hongkongu? Pošlete nám na sebe kontakt. Obvykle Vám zavoláme během několika hodin, včetně víkendů nebo svátků.