Přeskočit na obsah
Domů » Články » Profit Tax Return (PTR) & Audit

Profit Tax Return (PTR) & Audit

Daňové přiznání a audit společnosti 

Po prvních 18 měsících od zahájení podnikání se musí doložit účetnictví v Hongkongu a podat na finanční úřad daňové přiznání a audit společnosti. Tuto službu mohou zabezpečovat pouze licencovaní místní auditoři na rozdíl od nás v Česku, kde to může dělat „kdokoliv“.

Během podnikání si budete schovávat v elektronické podobě všechny přijaté, vydané faktury, bankovní výpisy, atd. Doporučujeme tabulku v Excelu, kde si zaznamenáváte faktury, apod. Jakmile bude třeba zpracovat účetnictví a podat daňové přiznání a audit společnosti, tak Vás k tomu vyzveme. Vy nám na posíláte všechny podklady pro zpracování, my Vám následně naceníme službu, pošleme fakturu a po uhrazení začneme zajišťovat danou službu.

Od jisté doby nabízíme klientům možnost vést účetnictví průběžně. Přeci jen za jeden a půl roku se pak těžko něco dohledává.

Celý proces daňového přiznání a auditu obvykle trvá několik týdnů. Jakmile jsou dokumenty připravené, tak zasíláme na odsouhlasení. Následně všechny dokumenty vytisknete, podepíšete a zašlete v originále do Hongkongu na naši adresu. My podáme na úřad a zašleme Vám fyzicky (přepravní společnosti DHL) originál potvrzené dokumenty od finančního úřadu, abyste si to mohli archivovat.

Účetní obdobi je buď od 1.4. do 31.3. nebo od 1.1. do 31.12. Stáhněte si dokument.

Cena za zpracování účetnictví, podání daňového přiznání a audit společnosti se pohybuje od 95 000 Kč (dle počtu dodaných podkladů, položek, apod.). V případě, že jste ještě nezahájili podnikatelskou činnost, tak se podá nulové daňové přiznání, tzv. „NIL PTR“, cena za tuto službu je 25 000 Kč.

Vzor: Výzva finančního úřadu na podání daňového přiznání

Profit Tax Return (PTR)

Pokuta od finančního úřadu

V případě, že se nepodá daňové přiznání a audit společnosti v termínu, vystaví finanční úřad pokutu danému podnikatelskému subjektu. Pokud se pokuta z prodlení neuhradí, tak úřad zasílá druhou upomínku. V případě, že to klient neřeší, tak po jistém čase přijde předvolání před soud.

Cena včetně pokuty a vyřízení s úřadem: 16 000 Kč

Vzor: Finanční úřad zaslal pokutu jistému subjektu

Profit Tax Return (PTR) penalty