Přeskočit na obsah
Domů » Články » Summons to Defendant

Summons to Defendant

Předvolání k soudu v Hongkongu

Dopis od soudu, jenž Vám přišel znamená, že jste již v průšvihu… Je to předvolání obžalovaného k soudu v Hongkongu, kde se bude zpovídat, proč jste z nějakého důvodu nestihli včas podat např. daňové přiznání, obnovit obchodní licenci, apod. Ve většině případů zastupujeme naše klienty na soudu přímo my přes plnou moc, kterou nám udělí.

Cena za zastupování u soudu se pohybuje od 16 000 Kč. Soud vždy udělí nějakou pokutu, řádově tisíce až desetitisíce korun a podnikatelský subjekt si musí dát danou záležitost patřičně do pořádku.

Pokud se klient nedostaví k soudu (nebo my jako zástupci obžalovaného), soud zasílá další předvolání a pokuta se navyšuje. Proto doporučujeme klientům vše řešit včas a vyhnout se případným problémům a pokutám.

Vzor: Předvolání obžalovaného

Letter from the Court - Summons to Defendant