Přeskočit na obsah

Založení společnosti ve Švýcarsku

Vlajka Švýcarska
Firma vE ŠVÝCARSKU, založení online a na dálku!

Proč Švýcarsko?

Pořiďte si prestižní firmu s bankovním účtem a využijte místních výhod.

Pomáháme našim klientům uskutečnit jejich obchodní záměry na švýcarském trhu. Všechny dokumenty jsou přehledné a s vysvětlením. My komunikujeme s úřady v němčině, francouzštině a s Vámi v češtině. Oprostíte se od zbytečného papírování. Ke každému klientovi máme osobní a vstřícný přístup s vysokou mírou mlčenlivosti.

Součástí švýcarské společnosti je bankovní účet, který Vám pomůžeme otevřít na dálku bez nutnosti vycestovat. Již od prvních obchodních aktivit vedeme klientům průběžně účetnictví.

Příroda ve Švýcarsku

Postup založení firmy ve Švýcarsku

Založení společnosti ve Švýcarsku trvá cca 6 týdnů. Vše zpracujeme na dálku a online. Od Vás potřebujeme pouze vybrat právní normu GmbH (s.r.o.), AG (a.s.) případně holding. Pošlete nám sken cestovního pasu a Proof of Address. Jako doplňkové služby nabízíme klientům registraci doménového jména (*.ch, případně jiné). Zhotovení webových stránek, corporate identity (logo, vizitky, aj.).

Vyberete si název a právní formu Vaší nové společnosti (GmbH, AG, holding) a město, kde budete působit (Zurich, Zug, Lucern, …). 

Pošlete nám naskenovaný cestovní pas a Proof of Address všech ředitelů a akcionářů (majitelů).

3. Firma založena 🙂

Obvykle během šesti týdnů je společnost založena.

Společnost s ručením omezeným

 • GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • Zakladatelem může být alespoň jedna fyzická nebo právnická osoba nehledě na státní občanství.
 • Společnost musí mít nejméně jednoho jednatele, jenž sídlí ve Švýcarsku a je oprávněn zastupovat společnost svým podpisem.
 • Minimální základní kapitál činí 20 000 CHF, tato částka musí být splacena už při zápisu do obchodního rejstříku na kapitálové bankovní konto.
 • Sídlem může být vlastní kancelář i adresa, kterou má na starosti svěřenecký správce nebo využít mezinárodních kanceláří Regus.
 • Společníci ručí majetkem patřícím dané společnosti.

Akciová společnost

 • AG – Aktiengesellschaft
 • Zakladatelem může být alespoň jedna fyzická nebo právnická osoba nehledě na státní občanství.
 • Společnost musí mít nejméně jednoho jednatele, který je rezidentem Švýcarska.
 • Minimální základní kapitál činí 100 000 CHF, v době zápisu do rejstříku musí být splacena alespoň polovina na kapitálové bankovní konto.
 • Sídlem může být vlastní kancelář i adresa, kterou má na starosti svěřenecký správce nebo využít Regus kanceláří.
 • Akcionáři ručí vlastním majetkem.

V případě AG jsou údaje o vedení firmy anonymizované (akcionáři jsou skrytí a nedohledatelní), u GmbH jsou přístupné ve veřejném obchodním rejstříku. 

Holdingová společnost

 • Holdingová společnost ve Švýcarsku není právní forma, ale daňový status.
 • Z hlediska daňového práva je švýcarská holdingová společnost družstvem nebo korporací (s.r.o. nebo akciová společnost), která primárně drží podíly v jiných společnostech, ale sama neprovozuje žádnou činnost.

Otevření bankovního účtu ve Švýcarsku

Našim klientům umíme založit firemní, bankovní účet online a na dálku (pouze v některých bankách). Pokud byste měli zájem otevřít soukromý účet a nejste rezident Švýcarska, tak je to nemožné. Každopádně klientům, co si ve Švýcarsku založí společnost a firemní účet a stanou se daňovým rezidentem = domicilem (ať už zde zakoupí nemovitost nebo si ji pronajmou), tak lze v takovém případně otevřít i účet pro fyzické osoby.

Peníze švýcarsko

Firma ve Švýcarsku

Oficiální jazyk

Kromě oficiální němčiny, francouzštiny a italštiny se také většinou bez potíží domluvíte anglicky.

Založení online do 6. týdnů

Společnost je možné založit na dálku odkudkoliv a to během šesti týdnů.

Základní jmění společnosti

Základní kapitál akciovky je 100,000 CHF nebo 120,000 CHF a skládá se před založením společnosti. Skládá se přímo na bankovní kapitálové konto u vybrané banky.

Daňové zatížení

Daně se dělí na federální, kantonální a obecní. Pohybují se od 12 % - 24 %. Nejmenší daně jsou v Zugu, případně Lucernu.

Bankovní instituce

Úzce spolupracujeme s bankou Valiant, kde Vám založíme firemní účet na dálku. Případně můžeme otevřít účet u Raiffeisen bank, Poštovní banky či CIC bank.

Kanceláře Regus

Je možné využívat kanceláře Regus jako svoji obchodní adresu a využívat síť těchto kanceláře po celém světě.

Prestižní podnikání

Neexistuje zde zbytečná byrokracie ani nesmyslné předpisy. Důvěryhodnost švýcarských společností a vysoká míra ochrany podnikatelů.

Daňové přiznání

Daňové přiznání a účetní uzávěrka společnosti se podává každý rok. O vše se Vám postaráme.

Podnikat můžete odkudkoliv

Velice jednoduchý a snadný provoz firmy odkudkoliv a online.

Dividendy

Dividendy mohou být vypláceny každé 3 měsíce.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Česká republika má se Švýcarskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Proč začít podnikat ve Švýcarsku?

Švýcarsko nabízí zahraničním investorům bezpečné a stabilní prostředí v samém srdci Evropy. Kvalitní pracovní síla, vysoká životní úroveň a stabilní ekonomická situace.

Časté dotazy

Švýcarsko nabízí zahraničním investorům bezpečné a stabilní prostředí v samém srdci Evropy. Kvalitní pracovní síla, vysoká životní úroveň a stabilní ekonomická situace.

Švýcarsko umožňuje cizincům stát se akcionáři, ale jako jednatel musí být místní Švýcar. Nicméně pokud si zde založíte firmu a využijete možnost daňového domicilu (ať už nákupem nebo pronájmem nemovitosti, kde budete bydlet), tak můžete být zároveň i jednatelem.

Ano, všechny společnosti registrované ve Švýcarsku musí mít místní adresu. Ta se uvádí ve všech právních dokumentech.

Celý proces založení společnosti ve Švýcarsku trvá přibližně šest týdnů.

K založení firmy ve Švýcarsku potřebujete název společnosti, druh podnikání, jmenovat jednoho pověřeného jednatele, min. jednoho akcionáře. Také potřebujete mít místní registrovanou adresu. Složit základní kapitál a projít si celým procesem.

Musíte doložit doklady totožnosti. To znamená kromě cestovního pasu i  Proof of Address.

Ano, samozřejmě. Založíme Vám akciovou společnost (AG), kde budete 100% majitelem. V obchodním rejstříku vidět nebudete. My jako jednatelé Vaší firmy založíme bankovní účet a pošleme Vám přístupové údaje. Vy budete ovládat firmu i účet, ale my za Vás budeme vystupovat na úřadech.

Brzy se vám ozveme

Máte nějaký dotaz týkající se založení nebo správy společnosti v Hongkongu? Pošlete nám na sebe kontakt. Obvykle Vám zavoláme během několika hodin, včetně víkendů nebo svátků.