Obchodní licence je něco jako u nás živnostenský list.

V hongkongském obchodním rejstříku jsou uvedené informace, v čem daná společnost podniká (služby, obchod, technologie, apod.):

  • Název společnosti
  • Adresa společnosti
  • Předmět podnikání
  • Typ společnosti
  • Datum zahájení
  • Datum platnosti
  • Číslo certifikátu

Obnova obchodní licence na další období a její podání na úřad: 12 000 Kč / rok.

Obchodní licence (BRC) Hongkong

Finanční úřad - pokuta

V případě, že se neobnoví obchodní licence na další období včas, tak úřad vystaví a zašle danému subjektu pokutu (5 000 Kč).

Obchodní licence (BRC) - pokuta