Přeskočit na obsah
Domů » Články » Business Registration Certificate (BRC)

Business Registration Certificate (BRC)

Osvědčení o registraci společnosti

Jedná se o dokument Business Registration Certificate, zkráceně BRC, který uvádí údaje o společnosti a je podmínkou pro podnikání hongkongské společnosti. Tento dokument prokazuje, že společnost je platná a registrovaná v rámci Inland Revenue Department.

Toto osvědčení je platné po dobu jednoho roku. Osvědčení o registraci společnosti je podmínkou pro každou hongkongskou společnost a musí být každý rok obnoveno. Po zaplacení poplatků za registraci podniku se nově vydaný BRC stane platnou registrací podniku pro danou společnost.

V osvědčení o registraci společnosti jsou uvedeny určité údaje, jako např.:

  • Název společnosti
  • Adresa společnosti
  • Předmět podnikání
  • Typ společnosti
  • Datum zahájení činnosti
  • Datum ukončení platnosti
  • Číslo osvědčení

Osvědčení o registraci podniku bude vydáno přibližně jeden měsíc před datem výročí. Společnost by měla zaplatit a obnovit BRC včas, nejméně do jednoho měsíce po výročním datu. V opačném případě mohou být za pozdní obnovení BRC společnosti uloženy další pokuty.

Obchodní licence se ze zákona obnovuje každým rokem. Cena včetně podání na úřad: 12 000 Kč / rok

Vzor: Osvědčení o registraci hongkongské společnosti

Obchodní licence Hongkong

Finanční úřad – pokuta

V případě, že se neobnoví obchodní licence na další období včas, tak úřad vystaví a zašle danému subjektu pokutu. Pokud klient neuhradí pokutu, úřad zašle napomenutí a následně se předává celá záležitost na místní soud.

Cena včetně pokuty, podání a vyřízení dané záležitosti s úřadem: 7 500 Kč

Vzor: Pokuta od daňového úřadu

Obchodní licence Hongkong - pokuta