Přeskočit na obsah
Domů » Články » Annual General Meeting (AGM)

Annual General Meeting (AGM)

Výroční valné shromáždění

Každoroční valná hromada je schůze, na které se scházejí ředitelé nebo akcionáři společnosti a projednávají důležité záležitosti nebo zprávy společnosti. Podle nařízení o obchodních společnostech je každá společnost povinna uspořádat každý rok alespoň jednu valnou hromadu, která se také nazývá Annual General Meeting (AGM), česky výroční valné shromáždění.

Jedná se o povinnost, která musí být každoročně splněna. Na valné hromadě by se projednávaly obecné záležitosti společnosti, jako je jmenování tajemníka společnosti, certifikovaného účetního a další důležité projednávané záležitosti.

První valná hromada se musí konat nejméně 18 měsíců po založení společnosti a je také známá jako zápis z první valné hromady. Na této první valné hromadě by společnost měla uvést ředitele společnosti, akcionáře, tajemníka společnosti a základní kapitál. V rámci valné hromady mohou být projednány a zaznamenány i další důležité záležitosti. Valná hromada společnosti se může nacházet kdekoli a nemusí se konat v Hongkongu.

Samotný dokument obsahuje tři strany, které našim klientům vždy před nachystáme v dostatečném termínu a zašleme. Klient první a druhou stranu parafuje dole a na třetí straně se podepisuje. Následně nám to naskenované pošle e-mailem a my to řádně podáme na hongkongský úřad.

Cena za přípravu dokumentu a podání na úřad: 3 000 Kč / rok

Vzor: Zápis z valné hromady

Vzor zápisu z valné hromady