Návrat odměn a důchodů zaměstnavatele

Každá registrovaná hongkongská společnost musí vyplnit "Employer's Return of Remuneration and Pensions" během jednoho měsíce od obdržení dokumentu z HK úřadu.

V případě, že společnost nemá žádné zaměstnance, uvede se ve formuláři "NIL" a podá se na úřad. Tuto zpoplatněnou službu vyřizujeme za klienty.

Cena: 5 000 Kč

Employer's Return of Remuneration and Pensions (ER)

Director Resolution

Klientovi zašleme před nachystaný dokument, který nám podepíše - naskenuje a zašle e-mailem nazpět, my podáme na HK úřad.

Director Resolution for filling Employer's Return