Výpis z obchodního rejstříku

Při založení firmy obdržíte dokument Certificate of Incorporation, což je jako u nás výpis z obchodní rejstříku.

No. ..... kde budete mít své jedinečné číslo (u nás je to IČO).

Dále se tam uvádí den, měsíc a rok založení firmy a její název.

 

Výpis z obchodního rejstříku (Certificate of Incorporation) Hongkong