Klienti, jenž si zakládali HK firmy v minulosti obdrželi výzvu od HK úřadu pro upřesnění dodatečných informací, co se týče jejich společnosti:

1) datum zahájení podnikání
2) popis obchodní činnosti (maximálně 30 znaků včetně mezer na každém řádku, maximálně 2 řádky)

Příklady popisu obchodní povahy by mohly být:

Příklad 1: Obecné obchodování (15 znaků)

Příklad 2: Služby a poradenství (24 znaků)
                pro digitální marketing (21 znaků)

 

Cena: 5 500 Kč / vyplnění a podání na úřad

 

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ÚŘADEM - DODATEČNÉ INFO O HK FIRMĚ

Notification of Commencement of Business Hong Kong

Director Resolution - Notification of Commencement of Business

Director Resolution - Notification of Commencement of Business Hong Kong