OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. Je oprávněn reklamovat v případě vady poskytnutých služeb a žádat o odstranění vady, doplnění služeb nebo přiměřenou slevu (veškeré reklamace uplatňuje zákazník přímo na místě nebo písemně naší společnosti do týdne po poskytnutí reklamované služby). Zákazník je nám povinen poskytnout nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění služeb hongkongské společnosti (pravdivě a správně vyplnit formuláře, aj. dokumenty jenž jsou součástí předmětem). Zákazník musí zaplatit naší společnosti plnou cenu v termínu stanoveném ve faktuře. Klienti, kteří nám dobrovolně poskytnou kopie cestovního pasu a ostatní dokumenty, jenž jsou zapotřebí k založení a správě hongkongské společnosti souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů naší společností. Kopírování textů, vzorových materiálů je bez našeho souhlasu zakázáno.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést důvod reklamace a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, fakturu, potvrzení o platbě apod.

POUŽÍVÁNÍ COOKIE SOUBORŮ NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Webové rozhraní stránek používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro majitele a provozovatele webového rozhraní stránek a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatelé webového rozhraní stránek mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní stránek. Používáním webového rozhraní stránek souhlasí Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient ručí za správnost dodaných podkladů a zároveň potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami poskytování služeb a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti JOUTRIP LTD, odštěpný závod, Václavské nám. 808/66, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ: 05431221 případně JOUTRIP LTD, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU United Kingdom, IČ: 08032068 (dále jen „správce“), k jejich uchování a zpracování klientových osobních údajů zvláštní kategorie v rozsahu zajištění a správy hongkongské společnosti. Klient uděluje souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely zpracování. Dále souhlasí s tím, že klientovi údaje mohou být předány třetím subjektům, a to za účelem poskytnutí výše uvedené služby. Klient si je vědom svého práva tento souhlas odvolat bez udání důvodu, žádat výmaz či opravu údajů. V případě, že tento souhlas klient udělí za třetí osobu, prohlašuje, že je touto osobou zmocněn k poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za výše uvedeným účelem. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracování osobních údajů správcem dostupných.