PŘEDVOLÁNÍ K SOUDU HONGKONG

Dopis od vrchního soudu, jenž Vám přišel znamená, že jste již v průšvihu...

Je to předvolání obžalovaného k soudu v Hongkongu, kde se bude zpovídat, proč jste z nějakého důvodu nestihli podat včas např. daňové přiznání, obnovit obchodní licenci, apod.

Ve většině případů to řešíme na soudě my za naše klienty, přes plnou moc. Služba se pohybuje od 16 000 Kč. Soud vždy udělí nějakou pokutu, řádově tísce až desetitisíce korun.

Pokud se klient nedostaví k soudu (nebo my jako zástupci obžalovaného), soud zasílá další předvolání a pokuta ze zvyšuje.

Proto doporučujeme klientům vždy vše řešit včas a vyhnout se případným problémům a pokutám...

Letter from High Court - Summons to Defendant Hong Kong